Tổ chức sự kiện

Khai trương FPT Shop tại Cao Bằng