Tổ chức sự kiện

Ra quân chương trình tình nguyện mùa đông 2014 và xuân tình nguyện 2015 của Tỉnh Đoàn Cao Bằng